Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie wiele osób doznaje szkód w rezultacie przeróżnych zdarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków samochodowych. Co raz więcej wspomina się także o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako profesjonalni adwokaci mamy obowiązek zaprezentować Wam podstawowe wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Mamy nadzieję, że ta publikacja podniesie Waszą świadomość i rozproszy wszelkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Mimo, że w literaturze prawniczej nie zostało doszczętnie sformułowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z dotychczasową wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego efektem jest zarażenie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być wyrządzony przez nieodpowiednią ocenę, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo spowolniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, sprzeczne z obowiązującą wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała konkretna szkoda, jak i wykorzystanie produktu leczniczego lub produktu lekarskiego, który okazał się być bezskuteczny i nieodpowiedni dla danego pacjenta. W tym miejscu wyróżnia się trzy podstawowe typy błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko rozpoczyna się od incydentu, który doprowadził do powstania konkretnej straty. Wypadek drogowy regulowany jest jako zjawisko w ruchu naziemnym, w którym partycypuje co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego efektem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być więc nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą uczestniczyć również rowerzyści, osoby jadące na motorze i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i w złym czasie. Najaktualniejszą podstawą wypłaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać formę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Całokształt strat, które zaistniały w wyniku incydentu, bierze się pod uwagę w trakcie ewaluacji wartości zadośćuczynienia. Jednak zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na kompensatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zarejestrowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli specjalistę, który ocenia wymiar strat. Sporządzony przez niego raport jest podstawą decyzji udzielanej przez ubezpieczyciela. Cały proces uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Zaprojektowana w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek w pracy jako niespodziewane wydarzenie wywołane przesłanką zewnętrzną powodujące uszczerbek lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez zatrudnionego standardowych prac albo rozporządzeń pracodawców,
  • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez pracownika prac na rzecz przełożonego nawet bez powierzenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między miejscem działania przełożonego, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze stosunku pracy.

Najbardziej kluczowym fragmentem definicji jest wyrażenie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy charakteryzuje wartość, która zaszła bez względu na osobę pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uważa się między innymi funkcjonowanie aparatury, energii elektrycznej, materiałów chemicznych i potęgi natury. Dodatkowo wypadek przy pracy może mieć również związek z zaniedbaniem różnych osób, które ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy lub groźnych przedmiotów. Wypadek przy pracy inicjuje całą, wieloaspektową maszynę procedur. Pokrzywdzony w wypadku w pracy ma sposobność uzyskiwania jednokrotnego odszkodowania z ZUS. Ponadto, na zasadach generalnych, może on żądać reperacji doświadczonej krzywdy od pracodawcy przed sądem cywilnym.

Odzyskiwanie odszkodowania za jeden z przytoczonych w tym miejscu przypadków może być uciążliwe dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o uczciwe odszkodowanie dobrze jest jest powalczyć, chociażby z uwagi na to, że zdobyte pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Nasi prawnicy służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w obszarze dochodzenia stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z pełnym poświęceniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Pomożemy Tobie w każdej okoliczności. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj błyskawiczną pomoc. Adwokaci Toruń

Strona używa cookies
Ok