odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie to rekompensata szkody, jaka powstała w wyniku zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w rezultacie, dajmy na to, wypadku w ruchu drogowym, nasz samochód zostaje poważenie uszkodzony, lub też, w związku z wielkością zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, jako osoba ubezpieczona możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Uzyskanie pieniędzy pozwala na szybszy powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Czasami zdarza się jednak, że nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub opóźniają się w jego wypłacie. Wtedy mogą Państwo zgłosić się do fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która ma bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest przedstawiany jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki samochodowe wywołują niejednokrotnie niezwykle trudne uszkodzenia, stąd też potrzebna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w formie odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed ubezpieczyciela, aczkolwiek, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy również upoważnieni do otrzymania odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Otrzymywanie odszkodowania zapoczątkowuje proces likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator oblicza wysokość szkód i ich rodzaj. Swój protokół likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w konkretnej instytucji ubezpieczeniowej, która orzeka o wielkości kwoty odszkodowania. Obok odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na dowolnym szczeblu zdobywania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest upoważniony do otrzymania stosownego odszkodowania od firmy ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy opisuje się jako nagłe wydarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas wykonywania normalnych obowiązków oraz zobowiązań służbowych, realizowania przez zatrudnionego prac na korzyść przełożonego albo w trakcie pozostawania w dyspozycji zwierzchnika. Na równi z wypadkiem przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu pracownika, przełożony jest zobowiązany do poinformowania odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, a także do zorganizowania zespołu powypadkowego, który przeprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny protokół odpowiedniej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnosić o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednocześnie, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może zdobyć odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego zleceniodawcy. Salus, jako rzetelna kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i wspólnie otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Wszelkie zabiegi lecznicze maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak również ratowanie ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają bezproblemowo, a ich rezultat jest satysfakcjonujący. Aczkolwiek czasami podczas diagnozowania pacjenta, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu chorego. W takich sytuacjach potrzebne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, przez osiągnięcie należnego odszkodowania za błąd medyczny. Błąd medyczny opisuje się jako sprzeczne z aktualną nauką działanie albo zaniechanie, którego wynikiem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć chorego. Takie działanie albo zaniechanie może powstać podczas diagnozowania, leczenia albo operowania pacjenta, zaś jego rezultaty są niezwykle często nieodwracalne. Błąd medyczny rekompensuje odszkodowanie, które zapewnia godne życie i wsparcie pieniężne podczas powrotu do zdrowia. O wysokości odszkodowania decyduje komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę każde okoliczności sprawy. Oczywiście, poszkodowany pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w uzyskiwaniu odszkodowania za błąd lekarski i postara się otrzymać największą, możliwą kwotę, jaka pozwoli Ci stanąć na nogi.

Od początku istnienia, głównym priorytetem kancelarii odszkodowawczej Salus była obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze sprawdzonych i uczciwych narzędzi, bazując na ogromnej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. U nas pracują najlepsi specjaliści, których wiedza i bogate doświadczenie, są niezwykle pomocne w procesie dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Zapraszamy na naszą stronę – odszkodowania komunikacyjne!

Strona używa cookies
Ok