Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz solidności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z jakimi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej grupie znajdują się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, aby postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszystkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z braku wiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest też zasadne w przypadkach, gdy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać określone działania. Są to zatem sprawy związane z formą oraz warunkami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani także starają się o wydanie kary łącznej w przypadku, kiedy dokonanych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, w których osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje takich działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Często zaliczane są tu też wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też niewłaściwe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok