kancelaria notarialna z Torunia profesjonalny notariusz umowy notariusz sporządzanie dokumentów

kancelaria notarialna z Torunia profesjonalny notariusz umowy notariusz sporządzanie dokumentów

Z jakimi sprawami trzeba iść do biura notariusza?

W Polsce notariusz zajmuje niezwykle istotną pozycję, bo wcale nie jest tylko – jak to się popularnie określa – osobą, której mogą zaufać obywatele, ale również kimś, kto bezbłędnie rozeznaje się w arkanach prawa. Rejent jest stąd przedstawicielem publicznym – analogicznie jak policjant – i jego celem jest chronienie interesów Klienta. Do kancelarii notarialnej zazwyczaj idzie się z pewną sprawą i musimy posiadać ze sobą wszelkie konieczne dokumenty. Te, jakie będą przez niego sporządzone są przyjmowane jako dokumenty urzędowe i posiadają tzw. moc prawną. Inaczej mówiąc, to co było w każdym z nich sprecyzowane zyskuje ważność. Nic więc dziwnego, iż do kancelarii notarialnej obowiązkowo trzeba wziąć, przykładowo umowy zawarte w bankach, umowę o podziale majątku bądź umowę najmu mieszkania.

Najważniejszym zobowiązaniem notariusza jest działanie odpowiednio z nakazami prawa, jednogłośnie z pozyskaną widzą oraz kompetencjami. Nie może stąd dojść do działania wbrew przepisom, gdy osoba pełniąca funkcję notariusza z rozmysłem krzywdzi własnych Klientów stosując w praktyce liczne błędy oraz przeinaczenia. Każdego notariusza obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej, który odpowiednio nakierowuje na to, jak między innymi notariusze muszą postępować.

Oświadczenia, które opracowujemy osobiście, np. umowę wynajmu domu, potwierdzenie o pełnomocnictwie albo zaświadczenia o dostarczeniu darowizny, w sumie nie są objęte przymusowym potwierdzaniem przez notariusza. Zwyczajowo widnieje przy nich pieczęć notariusza, jeśli zależy nam na tym, ażeby podnieść wagę oraz wiarygodność oddanego dokumentu. Mówiąc w skrócie mówiąc – nie ma takiego zobowiązania, stąd nie trzeba kłopotać się o kolejne pisma.

Rodzime prawo przewiduje też takie sytuacje, w jakich notariusz jest zwyczajnie konieczny. Zaliczają się do nich papiery, jakie bez jego pieczątki są uważane za nieważne.

Niżej przedstawione zostały wybrane z wymienionych dokumentów:

Oświadczenia nabycia oraz sprzedaży wszelakich nieruchomości – kamienic, domów wielorodzinnych, działek pod budowę, rejonów uprawnych, działek rekreacyjnych etc.

Przesłanie darowizny, w przypadku kiedy zapomogą jest nieruchomość

Oświadczenie woli, czyli testament

Umowa małżonków o osobnych majątkach, a zatem tzw. intercyza

Podział spadku, w przypadku kiedy mieści się w nim jakaś nieruchomość

Wszelkie umowy spółek, np. akcyjnych

Wyliczone powyżej dokumenty muszą posiadać bezwzględnie pieczątki i podpis notariusza. Różne inne mówiąc w skrócie nie muszą mieć kształtu aktu notarialnego, można zawierać je w dowolny sposób. Trzeba mieć na uwadze, iż jedynie umowy zawiązane przed notariuszem naprawdę są zgodne z prawem.

W przypadku kiedy mamy na uwadze spółki handlowe, wtedy muszą one podpisywać w asyście rejenta, m.in. statuty, dokumenty tyczące się funduszu zakładowego, dokumenty tyczące się objęcia przez wspólnika określonej części wkładów.

Przygotowanie umowy w Kancelarii Notarialnej oraz oznakowanie jej pieczęcią i autografem rejenta podlega odpowiednim stawkom. Są one całkiem spore, jednakże zależą głównie od wartości tego, co jest przedmiotem umowy. Jeśli ktokolwiek planuje odstąpić posiadłość wartą parę milionów złotych, to musi liczyć się z wysokimi sumami. Ostateczna taksa jest wskazana poprzez Ministra Sprawiedliwości, jednakże faktycznie jest ona wysoka. Notariusze krótko mówiąc nie są zobowiązani do wprowadzania najwyższych odpłatności, zaś co najistotniejsze – konkurencja sama wymusza ich zredukowanie. Do kancelarii notarialnej idziemy zwykle w niesłychanie ważnych okolicznościach, czyli takich które potrzebują uwierzytelnienia poprzez osobę trzecią bądź planujemy przechować ogromną sumę pieniędzy.

Czy są jeszcze inne odpłatności oprócz taksy notarialnej?

Prócz tego, że osoba mająca posadę notariusza musi dostać za własną działalność wynagrodzenie, trzeba spłacić podatek, przykładowo od czynności cywilnoprawnych i uregulować opłaty sądowe. Należności takie są przedstawiane przez rejenta adekwatnemu urzędowi skarbowemu bądź sądowi. Na każdym papierze możemy dobrze sprawdzić, co trzeba spłacić. Niezwykle często Klienci dzwonią do Kancelarii w Toruniu i zamierzają ekspresowo zdobyć informacje mówiące o tym, ile co będzie kosztować. Wyłącznie w przypadku taksy notarialnej jest możliwość negocjacji stawki, bo na pozostałe należności notariusz zwyczajnie wcale nie ma wpływu.

Jakich działań nie może podejmować się notariusz?

Głównie – notariusze absolutnie nie powinni podejmować się działalności, jakie przeszkadzałyby w jakimkolwiek sensie w wypełnianiu funkcji osoby zaufania publicznego. Osoba pełniąca funkcję notariusza w ogóle nie może stąd zajmować się handlowaniem, pośrednictwem (np. w nabywaniu działek) czy doradzaniem w interesach.

Po drugie – mówiąc w skrócie nie powinien podejmować zatrudnienia bez aprobaty izby notarialnej, lecz ma możliwość wytypować zawód nauczyciela akademickiego, pracownika dydaktycznego lub będącego skupieniem obu.

Po trzecie – pod wspólną nazwą jest w stanie działać kilku notariuszy (przykładowo w formie spółki cywilnej) niemniej z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij w ten link – Kancelaria notarialna

Strona używa cookies
Ok