prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

Jakie opłaty obowiązują osoby, które otrzymały spadek?

Po odejściu najbliższej osoby, przykładowo współmałżonka albo brata, zazwyczaj otrzymujemy spadek. W niektórych sytuacjach nadzwyczaj cieszy on osoby dziedziczące, gdyż łączy się ze sporymi przychodami. W takiej sytuacji trzeba bezwzględnie uiścić podatek do właściwego urzędu, bowiem wspomnianą rzecz określa akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Powinniśmy mieć na uwadze, iż otrzymuje się w spadku nie tylko środki pieniężne oraz dom, ale też niespłacone zobowiązania. Jeśli siostra lub brat nie uiści ich w czasie swojego życia, wtedy przechodzą na pozostałych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym naturalnie ustrzec, np. wyrzekając się dziedziczenia przyjmując właściwą umowę. Warto udać się do kompetentnego prawnika, który wytłumaczy nam tajniki prawa oraz zaproponuje, w jaki sposób powinniśmy działać.

Od czego konkretnie trzeba zapłacić podatek?

Przedmiotem opodatkowania mogą być przykładowo: dziedzictwo naturalne, otrzymywanie majątku zapisanego w testamencie, zachowek (w przypadku kiedy następca był pominięty w testamencie), depozyty pozostawione na koncie w banku (w owym przypadku zmarły członek rodziny musiał oddać tzw. dyspozycję w wypadku śmierci), kapitały inwestycyjne, jak również wszelki majątek znajdujący się za granicą (jednak tutaj w chwili otwarcia spadku osoba otrzymująca spadek musi być obywatelem Polski albo być polskim rezydentem podatkowym).

Musimy uiścić dodatkowo podatek wtedy, kiedy uprawomocni się zarządzenie sądu w kwestii spadku. Mówiąc inaczej, gdy sąd postanowi uzyskanie spadku. Jeśli wynajmujemy w niniejszej sprawie adwokata, wówczas on musi nam wręczyć orzeczenie sądu. Podobnie jest wówczas, gdy akt notarialny potwierdzający dziedziczenie będzie zarejestrowany.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku?

Jest sporo sytuacji, w jakich krótko mówiąc nie trzeba pokrywać podatku od spadku czy darowizny. W regulaminach określa się trzy sekcje podatkowe. Do pierwszej należy bliska rodzina: żona, matka i ojciec lub rodzeństwo. Do drugiej zaliczają się dzieci siostry, wujowie czy współmałżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy należą kolejni nabywcy spadku. Kwoty wolne od podatku są ustanawiane zgodnie z kategorią, do której przynależy dziedzic. Dla pierwszej grupy jest to suma blisko 10.000 zł, dla drugiej – ponad 7.000 zł, zaś dla trzeciej – nieomalże 5.000 zł. W przypadku, gdy wartość spadku w sumie nie przewyższy podanych wcześniej kwot, w ogóle nie trzeba przedstawiać jakichkolwiek dokumentów do urzędu skarbowego.

Tymczasem, jeżeli uzyskamy spadek, jakiego wartość jest znacznie wyższa aniżeli opłata nieopodatkowana, wtedy powinniśmy dostarczyć zeznanie podatkowe. Trzeba wykonać to w urzędzie mieszczącym się w rejonie zamieszkania dziedzica w ciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Zaraz potem odbierzemy opinię urzędu o wartości podatku, jaki należy uiścić w przeciągu dwóch tygodni. Podatek waha się w obszarze od kilku do kilkunastu procent oraz jest uzależniony od przyporządkowania do określonej kategorii podatkowej.

Kiedy można zrzec się dziedziczenia spadku?

Zgodnie z przepisami każdy dziedzic ma szansę zrzeczenia się nabycia spuścizny, np. w sytuacji, jeżeli po zmarłym małżonku pozostają jakieś nieuregulowane wierzytelności. Na podstawie kodeksu cywilnego (art. 1048) dziedzic niekiedy może przyjąć umowę z przyszłym spadkodawcą, w której odstępuje od przejęcia majątku. Taką zgodę należy przyjąć przed otwarciem spadku i jest ona przygotowywana w razie śmierci testatora. Deklarację należy bezwzględnie zatwierdzić u notariusza, gdyż inaczej nie będzie nigdzie uznawana.

Warto wspomnieć, że pierwszym z zasadniczych skutków odstąpienia od dziedziczenia jest kompletne wyłączenie z dziedziczenia dzieci, wnuków oraz następnych bliskich. Absolutnie nie możemy również w tej sytuacji wziąć zachowku.

Po wyrzeczeniu się przejęcia dóbr możemy prosić o odtworzenie tegoż prawa w dwóch sytuacjach:

1. Spadkodawca wprowadza nas w akcie „ostatniej woli” – tu nie chodzi o dziedziczenie z mocy ustawy, ale o dziedzictwo z ramienia testamentu.

2. Można iść znowu do rejenta oraz zaakceptować umowę o wznowienie prawa do dziedziczenia.

Kto może otrzymać zachowek?

Każdy z nas ma przywilej do spisania testamentu oraz usunięcia z niego poszczególnych członków rodziny, np. takich, którzy nigdy nie utrzymywali z nami kontaktów. Poza tym jedyną osobą wprowadzoną do testamentu będzie ktokolwiek spoza rodziny. Zachowek należy się dzieciom, wnukom, małżonkom oraz rodzicom, którzy:

  • Nie są w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Absolutnie nie zrzekli się majątku
  • Nie odrzucili spadku
  • Nie zostali uznani za niegodziwych
  • Mając na uwadze współmałżonka – w przypadku kiedy nie doszło rozpadu małżeństwa z winy hipotetycznego spadkobiercy

Jeżeli zajął Cię ten artykuł, kliknij w odnośnik obok – www.prawnik-torun.net – a odnajdziesz dużo więcej wiadomości, np. poradnictwo prawne.

Strona używa cookies
Ok