W naszym kraju zatrudnienie się w kancelarii notarialnej jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, bo wcale nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się popularnie powiada – jednostką, jakiej mogą powierzyć sekrety członkowie naszego społeczeństwa, lecz równolegle kimś, kto znakomicie orientuje się w skomplikowanych paragrafach. Przedstawiciel notarialny winien czuwać nad interesami swoich Kontrahentów i troszczyć się o wcześniej przytoczonych najlepiej jak potrafi. Kluczowe zapytanie – które problemy będą wymagały pójścia do notariusza i ile trzeba będzie zapłacić? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Według legend – notariat w naszym kraju miał pojawić się w dwunastym stuleciu, o czym mają świadczyć nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty zaczęły się pojawiać nieustannie po 1309 r. Notariat nad Wisłą rozrastał się głównie w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami negocjacje zobowiązujące do przedstawienia wiarygodnych dokumentów i innych poświadczeń notarialnych. Równolegle w tamtych czasach zaczęły funkcjonować statuty synodalne, określające zasady działalności notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat pokaźnie rozkwitł, a szczególną rolę odgrywał także w czasie zaborów, tj. na przestrzeni 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, minęło 15 lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, ale II wojna światowa i czasy tuż po niej skutecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, jak np. prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje notariuszy, których obecnie w Polsce będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – na kogo postawić i co załatwimy?

Doświadczony notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz po pierwsze, przekłada ponad inne sprawy najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego podstawowym zadaniem jest zabezpieczanie interesów prawnych Klientów i m.in. z tego powodu w swojej pracy musi kierować się sumiennością i precyzją. Notariusz to również człowiek, któremu Zleceniodawcy zawierzają swoje sekrety i problemy i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą winna nam zagwarantować dobra kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, ale opłaca się wybadać, czy notariusz, któremu chcemy zlecić niebagatelne dla Was kwestie, ma cyklicznie pomnażaną, specjalistyczną wiedzę. Sprawdźmy także, czy kancelaria notarialna może zapewnić Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym bez stresu zdeponujemy ważne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – jakie dokumenty trzeba dostarczyć oraz jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, albowiem przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Znacznie więcej dokumentów winien do kancelarii notarialnej donieść ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. W przypadku kupującego, będzie to dosyć nieduża lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument tożsamości, NIP i czasem również dokumenty z banku, potwierdzające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

W przypadku sprzedającego – jest tego bardzo wiele, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najistotniejszych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, żeby były one przystępne i przyswajalne dla zainteresowanych podmiotów. Dopilnowanie, żeby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok