Drogowy dowóz paliw to najlepszy system doprowadzania tego typu ładunku szerokiemu kręgu odbiorców. Normy transportu paliwa są szczegółowo sformułowane w prawie narodowym, Unii Europejskiej jak i globalnym. Ze względu na stopień trudności i wysokie ryzyko, są to niezwykle kompleksowe ustawy. Dokumenty określają między innymi warunki techniczne samochodów wykorzystywanych do przewozu ładunków niebezpiecznych, okoliczności dotyczące przejazdu, oznakowanie tych samochodów, rodzaje towarów niebezpiecznych i reguły ich inspekcji. Sens tak dokładnego przedstawienia tematu jest jasny – eliminacja lub obniżenie zagrożenia związanego z transportem, a także ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku.

Bardzo często paliwo transportuje się w specjalnie zbudowanych cysternach. Autocysterny muszą spełniać bardzo surowe kryteria technologiczne, aby transportowane w nich towary były dokładnie zabezpieczone przed elementami fizycznymi. Prowadzenie takich pojazdów nie jest proste i w tej materii bardzo kluczowe są kwalifikacje prowadzącego, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W niniejszym artykule postaramy się starannie zaprezentować rodzaje cystern paliwowych. Jeśli jesteś niedoświadczonym kierowcą, te dane będą perfekcyjnym uzupełnieniem Twoich umiejętności.

Jakie są rodzaje cystern do przewozu paliwa?

Cysterny na paliwo wyróżniają się przeważnie strukturą, wyposażeniem i możliwościami wykorzystania. Jest kilka standardowych typów:

 • cysterny statyczne mogą transportować ponad 1000 litrów substancji. Taki model jest trwale zintegrowany z samochodem lub stanowi nieodłączną część jego ramy.
 • cysterny przenośne – pojemność takich cystern jest wyższa niż 450 litrów. Charakteryzują się elastycznością co oznacza, że mogą być w łatwy sposób „przyłączane” do różnych ciężarówek.
 • kontener-cysterna – jest to urządzenie spedycyjne odpowiadające definicji kontenera, które obejmuje zbiornik wraz z wyposażeniem umożliwiającym przeniesienie kontenera-cysterny bez wyraźnej modyfikacji jego położenia w przestrzeni.
 • cysterny odejmowalne – są to urządzenia odmienne niż cysterny trwałe, ruchome i kontenery o pojemności większej niż 450 litrów, które są przeznaczone do przewozu materiałów razem z z ich wyładunkiem. Cysterny tego rodzaju montuje się na naczepach pojazdów a ich odczepianie akceptowalne jest po wypróżnieniu paliwa.

Konstrukcja cysterny paliwowej

Zaopatrzenie każdej cysterny zostało kompletnie określone w takich dokumentach prawnych jak Umowa ADR, Zarządzenie Ministra Transportu w sprawie wymogów technicznych dozoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w istocie trybu sprawdzania umiejętności wymaganych przy obsłudze i ochronie urządzeń technologicznych. W każdej cysternie powinny się znaleźć takie elementy jak:

 • wewnętrzne zawory odcinające – umieszczone wewnątrz zbiornika bądź w kołnierzu przyspawanym. Stanowią główne zamknięcie w cysternach. Zasuwy poruszane są odgórnie lub oddolnie.
 • zewnętrzne zawory odcinające – zainstalowane na końcu każdego przewodu rurowego spustowego. Są zamknięciem początkowym dla cystern które zawierają w 3 części kodu literę A, oraz drugim zamknięciem dla cystern mających w 3 części kodu literę B.
 • korki gwintowane – są mocowane na brzegach przewodów rurowych. Muszą być dość nieprzepuszczalne, aby utrzymać zawartość urządzenia.
 • przyłącza do rozładunku – te elementy powinny być zaopatrzone w zapasowe spojenie do odłączania nalewu. Co więcej powinny być zaopatrzone w tabliczkę wyprodukowaną z surowca odpornego na rdze, obejmującą informacje o nazwie producenta, numerze jednostki, dacie produkcji i obecnego przeglądu mechanicznego, oraz wysokości ciśnienia próbnego. Pojedyncze przyłącze powinno gwarantować szczelność złączenia, przy jednoczesnym powstrzymaniu automatycznego otwarcia.
 • zasuwy bezpieczeństwa – są to elastyczne zasuwy bezpieczeństwa . Powinny być odblokowywane automatycznie pod ciśnieniem wynoszącym między 0,9 i 1,0 wysokości ciśnienia początkowego cysterny.
 • urządzenia wentylacyjne – ich celem jest zachowanie ciśnienia wewnątrz urządzenia na poziomie ciśnienia atmosferycznego.
 • falochrony i przegrody – te komponenty powinny być wypukłe o wielkości wgniecenia nie mniejszej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów powinna obejmować nie mniej niż 70% przekroju cysterny. Falochrony i przegrody są składnikami równoważącymi zasobnik.
 • izolacja cieplna – chroni przenoszony towar przed ochłodzeniem, lub też podgrzaniem w zależności od rodzaju transportowanego materiału. Izolacja może obejmować osłonę przeciwsłoneczną, oraz całkowitą osłonę zbiornika.

Najnowsze cysterny na paliwo to powiązanie solidnej budowy i wydajnych elementów. Wysokiej jakości elementy wyposażenia umożliwiają łatwą obsługę. Dziś z całą pewnością możemy Wam polecić cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Firma ta może pochwalić się najnowszym modelem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najlżejszej w Europie, cysterny o zarysie owalnym, który zdobył uznanie w branży komunikacyjnej. Przedsiębiorstwo Bioeco Holding zapewnia nie tylko szeroki wybór nowoczesnych cystern, lecz również przychylne warunki finansowania.

Wybierz najatrakcyjniejszą cysternę w branży. rynku. Wejdź na stronę i odkryj najnowsze modele: cysterny paliwowe

Strona używa cookies
Ok