Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy

Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

Większość spośród nas bezspornie natknął się takie auto na swojej drodze. Absolutnie nie chodzi tu o prowadzących zwykłych aut osobowych, którzy ignorują zakazy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszelkie samochody, których przeznaczeniem jest ochranianie naszego zdrowia, życia lub mienia, jak również zagwarantowanie bezpieczeństwa w państwie. Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą takich pojazdów mają obowiązek zgłaszania innym członkom ruchu transportowego, że absolutnie nie będą przystosowywali się do przyjętych imperatywów. Po pierwsze odcieniami połyskujących świateł i głosami o niestabilnym tonie. Innymi słowy: pozostali prowadzący auta, przechodnie, oraz rowerzyści muszą mieć świadomość, że podąża karetka albo straż ogniowa. Do pojazdów, które mają szczególne koncesje, włączamy, w szczególności: pojazdy zawodowej straży pożarnej, samochody sanitarne, pojazdy służby celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, jednostek kontroli skarbowej, pojazdy związane z ratownictwem górskim. Do ważnych środków transportu uprzywilejowanych przynależą samochody wożące wartości majątkowe, inaczej tzw. bankowozy. Dodatkowo – samochody sekcji ochroniarskich, instytucji kurierskich, instytucji pocztowych i inne pojazdy transportujące delikatne produkty o niezwykle dużej wartości.

Jak otrzymać prawo do kierowania pojazdem straży granicznej lub pojazdem pocztowym?

Istnieje parę powszechnych reguł, jakimi trzeba się kierować podczas zdobywania zezwolenia do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, np. trzeba mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy adekwatnej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy i psychologa o braku „wykluczeń” zdrowotnych do kierowania wspomnianym środkiem transportu. Ponadto koniecznie należy odbyć kurs w ośrodku doskonalenia sposobu jazdy oraz zdać satysfakcjonująco test. Zawiera on dwie fundamentalne części – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie nauczenie kierującego właściwego postępowania w wyjątkowych oraz ciężkich okolicznościach na ulicy. Świetnym przykładem jest wskazywanie „granic odporności” pojazdu, a mianowicie skali po przestąpieniu jakiej traci się nad nim kontrolę. Harmonogram szkolenia powinien zawierać prowadzenie, np. karetką pogotowia na placu manewrowym, tablicy antypoślizgowej oraz pasie edukacyjnym. Ogólne zdobyte kompetencje oraz znajomość najważniejszych rzeczy są analizowane podczas testu praktycznego. W przypadku pojazdów transportujących wartości materialne działają podobne normy.

Jakie szkolenie wybrać?

Ogólnie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy można podejść do dwóch odmiennych kursów – podstawowego i uzupełniającego. Pierwszy powinny realizować osoby, które chcą uzyskać wiedzę o normach techniki jazdy w okolicznościach wyjątkowych, o aktach ruchu drogowego, prostych i niestandardowych warunkach podczas jazdy i z psychologii transportu. Więc – pragną dostać uprawnienia do przemieszczania się autami uprzywilejowanymi albo przenoszącymi wartości pieniężne. Zaś kurs uzupełniający oznacza wzbogacenie posiadanych praw o pozostałe kategorie. Obrazowo ktoś ma prawo jazdy grupy B1 oraz pragnie mieć oprócz tego zezwolenia do przemieszczania się środkami transportu klasy C1 lub D1. Mówiąc w skrócie, lekcje realizuje się rozdzielnie dla kategorii: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Szkolenie podstawowe dla wersji 1) obejmuje 6 godzin lekcji teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych, zaś dla pozostałych grup 2), 3) i 4) trening zawiera 6 godzin lekcji teoretycznych i 8 godzin lekcji praktycznych. Warsztaty uzupełniające dla klasy 1) to 3 godziny wykładów teoretycznych oraz 8 godzin praktycznych, natomiast dla następnych grup w sytuacji rozszerzenia o kategorie A1, A2 i A to 3 godziny warsztatów teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Jak zdobyć uprawnienia na bankowozy?

Auta transportujące wartości pieniężne to odrębny rodzaj środków transportu. Wielokrotnie mówi się o nich „bankowozy”, bo dostarczają gotówkę do banków, bankomatów czy przeróżnych miejsc, w których są one potrzebne. Jeżeli ktokolwiek zamierza prowadzić pojazd wiozący kapitał powinien obligatoryjnie zrealizować szkolenie. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru istotnych fragmentów. Na wstępie są warsztaty teoretyczne, na jakich powinniśmy dowiedzieć się bardzo dużo o kodeksach drogowych, przyczynach wypadków i o procedurach prowadzenia takich pojazdów. Dodatkowo każdy kursant jest zobowiązany zdobyć wiadomości z obszaru psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się np. poprawnego postępowania w sytuacjach skrajnych. Natomiast zajęcia praktyczne włączają różnorodnego stylu zawiłe manewry na trasie, m in. niesymetryczny slalom, najazd na zapory, awaryjne zatrzymywanie się pod obwarowaniem lub symulacje napadów.

Jeżeli zmierzamy do tego, aby nabyć zezwolenia na samochody dostarczające wartości materialne, musimy mieć ukończone 21 lat i mieć prawo jazdy stosownej kategorii (zdobyte wcześniej). Bezwzględnie musimy także powędrować do lekarza medycyny pracy oraz psychologa po pismo o tym, że nie ma wykluczeń zdrowotnych do prowadzenia wspomnianego rodzaju pojazdów. Ośrodki szkolenia sposobu jazdy dostarczają studentom wszystkie informacje na temat tego, w jaki sposób uzyskać wszelakie obowiązujące dokumenty. Osoby zaintrygowane owym kursem mogą kliknąć w ten link – Kursy i szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok