Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Kluczowe jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w wypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% – kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się co roku. Z tego powodu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany z głową.

Poltax Toruń – usługi

Strona używa cookies
Ok